Thế giới tâm linh

Thiệu Ung tiên đoán thiếu niên áo xanh sẽ trở thành quan chép sử
Câu chuyện Thần tiên: Tu sĩ vân du trợ giúp Thần làm mưa