Hoa Ưu Đàm huyền thoại

Hoa Ưu đàm huyền thoại xuất hiện tại nhiều nơi ở Sài Gòn
Quảng Trị: Phát hiện 29 bông hoa Ưu Đàm mọc trên xe máy
Hoa Ưu Đàm huyền thoại khai nở ở Nghệ An
Hoa Ưu Đàm huyền thoại khai nở tại Quảng Ngãi