Nhân quả - Luân hồi

Kẻ ngu muội đập chùa phá miếu, 30 năm sau tai họa liên miên