Đọc & Suy ngẫm

18 câu nói đáng giá ngàn vàng, mỗi chữ đều thấu tận tâm can
Tâm mê đắm vào vàng, mắt không nhìn được ai
Tống Mỹ Linh: Phẩm đức thì không cách nào giả tạo được
Có lẽ chỉ sau một phút, nội tâm bạn sẽ có nhiều thay đổi…
Nước đổ khó hốt, có 7 loại lời không nên tùy tiện nói
3 người đặc biệt mà bạn nên giữ trong đời