Thế giới tâm linh

Thần nghe dân tố cáo, lập tức sửa chữa sai lầm
Đằng sau người cao quý, luôn có quan sai âm giới theo tháp tùng
Nhà khoa học trải nghiệm xuất hồn tới một không gian khác
Duyên phận kỳ diệu trong hôn nhân kiếp trước và kiếp này