Thế giới tâm linh

Ác quan mạo phạm Thần tiên, kết cục tự mình chuốc lấy tai họa
Thiện ác tất có báo: Con dâu độc ác nhận quả báo nhãn tiền
Một câu chuyện chân thực về hồ ly tinh tu luyện thành người