Thảm họa

Sao Titanic tài trợ 5 triệu đô la hỗ trợ chữa cháy rừng Amazon
Rừng châu Phi cháy gấp ba lần Amazon
Góp sức cứu rừng Amazon chỉ bằng cách gõ phím