Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Nhân quả - Luân hồi 15/08/18, 09:48
Các Diêm Quân đã cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng chọn ra bốn loại người mà địa ngục không thể thu giữ lại được, nghiêm trọng nhất đó là loại người gây tai họa cho dân chúng … Kỷ Quân, tự là ...