Thế giới tâm linh

Có người hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, ngài đáp lại rằng…
10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ
Tu luyện là gì và vì sao nói “Khó nhất là tu tại gia”?