Nhân quả - Luân hồi

Kiếp trước Đức Phật là ai?
Kẻ ngu muội đập chùa phá miếu, 30 năm sau tai họa liên miên
Câu chuyện chân thực: Lão hòa thượng chuyển sinh đòi nợ
Giấc mộng 40 năm và tiền kiếp sát nhân của cô gái