Nhân quả - Luân hồi

Vừa dọa tấn công hạt nhân Israel, Iran liền nhận quả báo
Người thiện đức được trời cao bảo hộ, dù trong nguy nan vẫn bình an
Hủy hoại kinh sách nhà Phật bị quả báo chết sớm, si khờ