Nhân quả - Luân hồi

Ông nội tích đức cải mệnh, cháu làm quan to
Kiếp trước bài xích đồng liêu, kiếp này đồng liêu bài xích
4 câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế
Đạo trời ban phúc người lương thiện, giáng họa kẻ tà dâm
Heo quỳ gối lạy Phật, minh chứng cho sự tồn tại của luân hồi