Trang Chủ » Thế giới tâm linh » Nhân quả – Luân hồi (page 4)

Nhân quả - Luân hồi

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Một ngày, trên núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, Đức Phật đã kể cho các đệ tử câu chuyện về chim Phượng hoàng chúa. Ngài kể chậm rãi rằng… Thuở xa xưa, có một ...