Tại sao những người lạc quan sống lâu hơn?

Tri thức 23/06/22, 15:44
Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người lạc quan có nhiều khả năng sống lâu hơn 90 tuổi. Lạc quan là một phẩm chất có thể giúp sống lâu. (Ảnh minh họa qua Dân Trí) Nghiên cứu: người lạc quan có thể sống ...