Khám phá khoa học: Linh hồn con người là bất tử

Tri thức 01/07/22, 10:14
Khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu cận tử, quan sát thấy từ hơn 2.000 bệnh nhân có trải nghiệm cận tử, rằng tinh thần của mọi người vẫn hoạt động sau khi chết, hơn nữa vô cùng sống động. Linh hồn con người ...