Khoa học

Ảnh chụp “hào quang” tiết lộ những yếu tố ảnh hưởng đến trường năng lượng của một người