Tri thức

Pretzel là gì mà Google vinh danh bánh này trên trang chủ?
Theo các nhà khoa học, đàn ông đều trưởng thành muộn hơn phụ nữ
Người dân thế giới xếp hàng mua iPhone 11
iPhone 4 là nguồn cảm hứng cho iPhone 11