15.000 nhân viên Facebook kiểm duyệt Facebook 24/7

Tri thức 19/06/19, 11:32
Facebook có 15.000 nhân viên chuyên rà soát nội dung đăng tải trên mạng xã hội này. Nội dung thể hiện ở 50 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt, được Facebook kiểm duyệt 24/7. Theo ông Simon Harari, 15.000 nhân viên của ...