Sách hay

Cuốn sách thứ sáu của Dan Brown gây sốt
Hoa hồng xanh và ý nghĩa của nó
Khó khăn và những bi hài trong giới doanh nhân
Ra mắt tạp chí Forbes-Việt Nam
Cặp song sinh và “20 năm Thúy Hằng – Thúy Hạnh”