Phật Chủ truyền Phật Pháp

Khám phá sinh mệnh 15/04/20, 09:03
Trong các nền văn hóa, tôn giáo, cũng như nhiều nhà tiên tri nổi tiếng từ xưa đến nay đều có dự ngôn về một sự kiện trọng đại trong thời kỳ cuối cùng. Đó là khi đạo đức nhân loại trượt dốc không thể ...