Trang Chủ » Khám phá sinh mệnh (page 10)

Khám phá sinh mệnh

Thần thông và phụ thể

Thần thông và phụ thể

Con người ngày nay thường hay bàn luận sôi nổi về khả năng đặc biệt của một vị đại sư nào đó, cho rằng người này có bản sự, có thần thông, vậy nên người ta ...