Sự luân hồi: 4 trường hợp có thể

Luân Hồi 08/08/11, 04:30
Sự luân hồi và nghiệp báo dựa trên nhân và quả được bắt nguồn từ văn hóa truyền thống TQ. Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn nói về những điều này. Nếu có một thảm họa xảy ra, người già sẽ nói rằng ...

Luân hồi: Sự thật hay sai lầm?

Khám phá sinh mệnh 24/05/11, 22:13
Những khả năng siêu thường – sự thật, sự sai lầm, mê tín dị đoan hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Câu chuyện của những người có trí óc phi thường; có khả năng đi sâu vào quá khứ, trí óc có khả năng ...