Mổ cướp nội tạng

Mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc, các chuyên gia quốc tế nói gì?