Mổ cướp nội tạng

Trung Quốc vẫn mổ cướp nội tạng của những tù nhân lương tâm?