Mổ cướp nội tạng

Giết người theo ‘đơn hàng’, điều chỉ có ở Trung Quốc
Nghị sỹ Canada tái đề xuất dự luật chống buôn bán nội tạng