Văn minh cổ đại

Cây cầu 1,7 triệu năm tuổi trong sử thi Ấn Độ?
Người Minoan đã phát minh ra kính lúp từ hàng ngàn năm trước?
Khu vườn trên mây – Thế giới huyền bí ở Venezuela