Văn minh cổ đại

Trận Đại Hồng Thủy trong thần thoại của người Aztec
Phát hiện thêm 50 hình vẽ khổng lồ trên sa mạc Nazca, Peru