Văn minh cổ đại

Bình đồng rượu cổ 2.000 năm của Trung Quốc
Robot có đủ nội tạng, biết múa hát như người thật thời nhà Chu
Bí ẩn 7 nền văn minh cổ đại bị chôn vùi dưới cát
Người Inca cổ đại có thể trả thuế bằng… chấy