Văn minh cổ đại

Người Inca cổ đại có thể trả thuế bằng… chấy
Nghiên cứu mới: Maya sụp đổ vì không qua khỏi hạn hán
Bảo tàng lâu đời nhất thế giới thuộc về người Babylon