Nhân quả - Luân hồi

Việc làm tưởng chừng đơn giản, lại có thể giúp một người cải tử hoàn sinh
Người tích bao nhiêu đức sẽ đắc bấy nhiêu phúc
Kẻ tham lam tự rước họa, người kính Phật thoát tai ương