4 mặt dây chuyền ý nghĩa của người Maori

Tri thức 20/07/18, 14:48
Người Maori chính là những cư dân đầu tiên của New Zealand, và họ đã tạo nên một nền văn hóa đặc sắc khó nhầm lẫn với bất cứ nơi nào. Chúng ta có thể thấy rõ điều nay qua các biểu tượng dây chuyền ...