Trang Chủ » Tri thức » Khoa học (page 30)

Khoa học

Thứ gì nhanh hơn ánh sáng?

Thứ gì nhanh hơn ánh sáng?

Thuyết tương đối rộng và hẹp của Albert Einstein nói rằng không gì có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Điều này ngụ ý rằng chúng ta không thể gửi thông tin ngay lập tức, ...