Cổ Học Tinh Hoa

Cực thịnh tất suy, sống ngày yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy
Người xưa làm gì khi gặp phải những lời ác ý, hãm hại?
Câu chuyện ‘Ngu Công dời núi’ để lại cho hậu nhân bài học gì?