Cổ Học Tinh Hoa

Long Sinh Cửu Phẩm – Truyền thuyết về những đứa con của Rồng
Dùng nho làm người, dùng đạo dưỡng sinh, dùng thiền tĩnh tâm
Vì sao nói ngốc nghếch lại là đại phúc?