Thần thông và phụ thể

Khám phá sinh mệnh 15/09/16, 08:33
Con người ngày nay thường hay bàn luận sôi nổi về khả năng đặc biệt của một vị đại sư nào đó, cho rằng người này có bản sự, có thần thông, vậy nên người ta sẵn sàng chi rất nhiều tiền để cầu xin được ...