Trong mê tạo nghiệp, báo ứng ngàn năm

Khám phá sinh mệnh 01/12/16, 10:16
Có nhiều người không tin Thần Phật và nhân quả báo ứng là thực sự tồn tại. Họ cho rằng 'không nhìn thấy thì không tin'. Và niềm tin này bị đánh mất, thì đạo đức của con người cũng theo đó mà càng ngày càng ...

Nửa ngày trong động, 12 năm đã trôi qua

Khám phá sinh mệnh 04/10/16, 14:47
Mọi người thường nói rằng một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian. Có nơi thời gian còn dài hơn nữa, một thế giới trong lòng đất, nửa ngày tương đương với 12 năm ở nhân gian. Văn Quảng Thông là người thôn Thần Khê ...