Edison hoàn chỉnh bóng đèn điện nhờ tre Nhật

Khoa học 08/07/19, 16:27
Phát minh bóng đèn điện của Thomas Alva Edison đã làm cho những căn nhà trên khắp thế giới ngập tràn ánh sáng vào ban đêm. Mọi người ghi ơn ông, đặc biệt, người Nhật rất sùng kính nhà phát minh vĩ đại này. Có mối ...