Vì sao người ta “nhìn mà không thấy”?

Tri thức 24/06/20, 10:21
Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe nói rằng chúng ta chính là những tù nhân của bộ não. Bộ não nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, làm sao chúng ta có thể là tù nhân của chính bộ não được? Thế nhưng, ...