Tiên Tri

Bí ẩn của Lễ Phục sinh nằm tại phương Đông
Dị tượng ở nhân gian biểu thị Giang Trạch Dân đã chết
“Hố địa ngục” và lời tiên tri của Lưu Bá Ôn
«Lưu Bá Ôn bia ký» — Bão Mặt trời và ôn dịch
Lời tiên tri về ‘Pháp Chính Nhân Gian’ của bộ lạc Maya
Mặt đường sủi bọt khiến người Trung Quốc hoang mang
Những vần thơ cứu thế — Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (14)
Những vần thơ cứu thế — Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (16)