Câu chuyện luân hồi: Ân oán cha con

Khám phá sinh mệnh 22/08/12, 23:06
Vài ngày trước, tôi cùng với vợ bàn bạc xem làm thế nào để tận dụng tốt hơn những câu chuyện "Luân hồi chuyển thế" để giảng chân tượng, vợ tôi hỏi: "Anh nói, cha em và em có oán duyên gì? Nếu không tại ...

Câu chuyện luân hồi: Quý phi say rượu

Khám phá sinh mệnh 21/08/12, 15:02
Dù chúng ta là người tu luyện hay không tu luyện, nhìn chung, chúng ta đều rất hứng thú với những câu chuyện luân hồi và muốn biết xem những tiền kiếp của chúng ta liên hệ thế nào đến kiếp sống hiện tại này. ...