Cái dễ thương của người Sài Gòn

Cuộc sống 05/04/20, 09:48
Nếu như Sài Gòn xưa từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông, vậy thì người dân xứ ấy xứng đáng là viên minh châu tỏa sáng trong lòng đại dương. Cũng giống như rất nhiều người Bắc Kỳ khác vào Nam làm ăn ...