Khám phá cấu trúc của đĩa bay (UFO)

Bí ẩn 21/11/13, 16:02
Từ nhiều thập kỷ trước, các nước như Đức, Anh, Nhật, Nga... đã nghiên cứu các cấu trúc của Đĩa bay để áp dụng vào sản xuất ra các máy bay, tàu chiến... Những tư liệu dưới đây cho chúng ta cái nhìn cụ thể ...