UFO “lũ lượt” xuất hiện?

Bí ẩn 22/02/15, 05:20
Hai luồng sáng bí ẩn bay lượn trên bầu trời Chatham, Anh hôm 6/1 và chỉ sau đó chưa đầy một tuần, bốn luồng sáng tương tự lại bị bắt gặp tại Essex.