Vương Kỳ Sơn tung đòn “hồi mã thương” đối với tỉnh Vân Nam

Trong thời gian diễn ra lưỡng hội, Vương Kỳ Sơn đã đề xuất dò xét (đòn “hồi mã thương”) đối với tỉnh Vân Nam. Điều này đã đặt các quan chức cấp cao nơi này vào tình cảnh nguy hiểm.

Sau mỗi lần đòn "hồi mã thương" được áp dụng các tỉnh khác thì có rất nhiều quan chức cấp cao bị ngã ngựa. (Ảnh sưu tầm từ internet)
Sau mỗi lần đòn “hồi mã thương” được áp dụng các tỉnh khác thì có rất nhiều quan chức cấp cao bị ngã ngựa. (Ảnh sưu tầm từ internet)

Trước đây, sau mỗi lần đòn “hồi mã thương” được áp dụng các tỉnh khác thì có rất nhiều quan chức cấp cao bị ngã ngựa. Vì thế lần này Bí thư Tỉnh ủy Tần Quanh Vinh và các quan chức cấp cao khác của tỉnh Vân Nam đang ở trong tình cảnh nguy hiểm.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 09/03 Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương – Vương Kỳ Sơn đã nghe báo cáo của đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam.

Sau đó Vương kỳ Sơn đã chỉ ra rằng, việc dò xét lại cũng giống như kiểm tra sức khỏe của chính phủ, là kiểm tra lại tình hình chỉnh đốn và cải cách lần trước, tìm ra các vấn đề tồn tại trong nội bộ đảng, chủ nghĩa hình thức, xét xem có tồn tại quan liêu, chủ nghĩa hình thức trong việc thực hiện các quyết sách của Trung ương không.

Ngày 07/03, có thông tin chính thức công bố, Thường ủy châu tự trị Tây Song Bản Nạp tỉnh Vân Nam, Bộ trưởng Bộ Mặt trận thống nhất Mã Lực Dũng, Viện phó Học viện nghệ thuật Vân Nam Vương Hồng Tinh bị điều tra.

Ngày 22/02/2017, Vương Kỳ Sơn đã công bố công tác tuần tra lần thứ 12, trong đó có triển khai “dò xét lại” đối với 4 tỉnh Vân Nam, Nội Mông Cổ, Cát Lâm, Thiểm Tây.

Cuối tháng 02/2016, Vương Kỳ Sơn đã tiến hành dò xét lại 4 tỉnh bao gồm Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy. Sau đó các quan chức cấp cao của các tỉnh này liên tiếp ngã ngựa. Trong đó các quan chức cấp cao phe Giang ở tỉnh Liêu Ninh ngã ngựa rất nhiều, bao gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh – Vương Mân, phó Chủ nhiệm Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh – Vương Dương, Bí thư chính trị và pháp luật Liêu Ninh – Tô Hồng Chương.

Từ cuối Tháng 6 đến cuối tháng 8/2016, Vương Kỳ Sơn cũng tiến dò xét lại 4 tỉnh Thiên Tân, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc. Các quan chức cấp cao trong hang ổ Thiên Tân của Thường ủy Bộ chính trị của phe Giang – Trương Cao Lệ ngã ngựa rất nhiều. Trong đó có thị trưởng Thiên Tân – Hoàng Hưng Quốc, phó thị trưởng – Doãn Hải Lâm, Cục trưởng Cục an toàn và giám sát – Dương Đống Lương, v.v. Họ đều là đàn em cũ của Trương Cao Lệ.

Tần Quang Vinh có thể sẽ có kết cục giống như Vương Mân

Tháng 10/2014, Tần Quang Vinh bị cách chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam; tháng 05/2015, Vương Mân bị cách chức Bí thư Tỉnh Ủy Liêu Ninh. Cuối tháng 2/2016, tổ dò xét lại đã tùng đòn “hồi mã thương”; ngày 04/03 Vương Mân ngã ngựa.

Bình luận viên của Thời báo bình luận – Tạ Thiên Kỳ bày tỏ, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam – Bạch Ân Bồi, Tần Quanh Vinh đều là người của phe Giang; Tần Quanh Vinh đã từng nhiều lần lên tiếng khiêu chiến với ông Tập Cận Bình. Đòn “hồi mã thương” lần này đã được áp dùng đối với tỉnh Vân Nam. Điều này chứng tỏ rằng việc thanh trừ quan trường tại tỉnh Vân Nam đã càng ngày càng tiến sâu hơn.

Tỉnh Vân Nam là một hang ổ lớn của phe Giang Trạch Dân, sau khi ông Tập Cận Bình nhậm chức, các quan chức cấp cao của tỉnh Vân Nam đã liên tiếp ngã ngựa, trong đó bao gồm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bạch Ân Bồi, phó thị trưởng Thẩm Bồi Bình, phó Bí thư Tỉnh ủy Thù Hòa, Bí thư Thành ủy thành phố Côn Minh Cao Kình Tùng, v.v.

Lê Hiếu, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung