Video: chú chim thông minh “câu” cá

Với một chiếc “cần câu” đặc biệt, con cá nhanh chóng sụp bẫy và trở thành bữa ăn ngon miệng cho chú chim thông minh. 

Cùng xem clip trên:


 

x TinhHoa Telegram