Xem U60-70 Chơi Tạt Lon. Ôm Bụng Mà Cười!

Tạt lon là một trò chơi phổ biến của trẻ con sống ở vùng nông thôn ngày xưa. Sử dụng những chiếc lon cũ từ hộp sữa sau khi uống hết, người chơi sẽ đứng ở một khoảng cách nhất định, dùng dép để tạt ngả lon….

Sưu tầm

x TinhHoa Telegram