Từ xuất thân và lá số tử vi của Trần Thủ Độ, lý giải tường tận về cuộc đời vị Thái sư nổi tiếng

Số mệnh con người 24/01/18, 12:53
Trần Thủ Độ (1194 – 1264), là một quyền thần có ảnh hưởng lớn của triều đại nhà Trần, có vai trò lớn trong việc họ Trần đoạt ngôi nhà Lý. Những việc Trần Thủ Độ làm bị coi là đại nghịch bất đạo, đảo lộn luân thường, nhưng hoàn toàn có thể ...