[Photo] Động vật hồn nhiên dàn hàng khi… tham gia giao thông

Những bức ảnh ngộ nghĩnh khi động vật tham gia lưu thông trên đường lớn, từ những chú vịt đi theo đàn đến mẹ con tê giác.

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

(Nguồn:CCTVNews)

Theo VietnamPlus

x TinhHoa Telegram