Thế giới Sao

Đời sống “Phượng Ớt” Đặng Tiệp ngày ấy giờ ra sao?