Trang Chủ » Giải trí (page 90)

Giải trí

Vác 10 thùng tiền lẻ mua… ô tô

Vác 10 thùng tiền lẻ mua… ô tô

Ông Zhang ở Trịnh Châu (Trung Quốc) đã vác 10 thùng tiền lẻ gồm nhiều mệnh giá, cả tiền cũ lẫn mới, đến cửa hàng để “tậu” một chiếc xe hơi mới.Những tập tiền giấy ...